Nagrody i wyróżnienia

Wyniki XI. Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Dnia 4 października 2002 r. w siedzibie Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Poznaniu odbyło się posiedzenie Jury XI. Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. W przeglądzie uczestniczyło 79 publikacji nadesłanych przez 33 wydawców oraz zgłoszonych, zgodnie z regulaminem, przez 9 członków Komisji Krajoznawczej ZG PTTK i Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych. Oceniano je w pięciu kategoriach. Jury, któremu przewodniczył Krzysztof R. Mazurski, postanowiło przyznać następujące nagrody: W KATEGORII MAP I ATLASÓW:

I. Ziemia Kłodzka - mapa turystyczna 1:50 000, Wydawnictwo Karto-graficzne "Compass", Kraków 2002, za wysoki poziom kartograficz-ny, bogatą treść turystyczno-krajoznawczą oraz atrakcyjną i funkcjo-nalną formę.
II. Atlas rowerowy znakowanych tras w okolicy Krakowa 1:50 000, Wydawnictwo Kartograficzne "Compass", Kraków 2001, za nowator-skie ujęcie tematu, połączenie treści kartograficznej z ikonograficzną i funkcjonalność.
III. Województwo świętokrzyskie. Mapa administracyjno-turystyczna 1:200 000, pod red. B. i K. Kawałko, Wydawnictwo "BiK", Piła 2002, jako przykład mapy z udanej serii.

dyplom1.jpg

(z oficjalnej strony internetowej targów)

* * *

Podczas XII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej Wydawnictwo "BiK" zostało uhonorowane III miejscem za publikację "Gmina Kaczory" w kategorii informatorów krajoznawczych i folderów.

za_kaczory.jpg

* * *

Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON Poznań 2005

XIV Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej
przyznano Dyplom Honorowy dla Wydawnictwa "BiK" za serię map "Atlas Znakowanych Szlaków Rowerowych"- III miejsce w kategorii "Mapy i Atlasy".

mtp_atl_rower.jpg

* * *

TUOR SALON 2006 - Przegląd książki turystycznej i krajoznawczej.

Jury XV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej [...] w Poznaniu w dniu 30 września 2006 roku pod przewodnictwem Arkadego Fiedlera [...].
Do konkursu rekomendowano 117 publikacji nadesłanych przez wydawców oraz zgłoszonych zgodnie z regulaminem przez członków Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK i Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych. Książki oceniano w pięciu kategoriach. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
[...]
W KATEGORII - MAPY I ATLASY:
[...]
2. "Polskie Wybrzeże Bałtyku. Atlas turystyczno-samochodowy", red. Karol Kawałko, Wydawnictwo BiK, Piła - za kompleksową i nowatorską prezentację polskiego Wybrzeża oraz bogatą treść krajoznawczą;

mtp_atlas_wyb.jpg

(z oficjalnej strony internetowej targów)

Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2009

"Polskie Wybrzeże Bałtyku - Atlas Turystyczno-Samochodowy" otrzymał Nagrodę Publiczności w kategorii "Dobry Atlas Turystyczny".***
TOUR SALON 2010


Podczas XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej przyznano nam kolejną nagrodę.
Po raz drugi publikacja "Polskie Wybrzeże Bałtyku - Atlas turystyczno-samochodowy" otrzymała
II miejsce w kategorii MAPY I ATLASY.


TOUR SALON 2013
Mamy kolejne wyróżnienie.
Podczas XXII
Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej przyznano nam wyróżnienie - DYPLOM HONOROWY za publikację: "Polska. Atlas Wód Wędkarskich PZW".
Nasza publikacja otrzymała II miejsce w kategorii MAPY I ATLASY.