Korzystanie z serwisu

  Regulamin:

 • Sklep internetowy Wydawnictwa „BiK” działający pod adresem internetowym http://www.bik-mapy.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową publikacji: map, planów miejscowości i atlasów. 

 • Właścicielem sklepu jest:
  Wydawnictwo „BiK”
  mgr Barbara Kawałko
  ul. Królowej Jadwigi 10 B
  64-920 Piła

 • NIP 764-103-75-90
  REGON 302838070

Składanie zamówień:

 • Klient może złożyć zamówienie przez:

  • stronę internetową Wydawnictwa „BiK”

  • telefonicznie pod numerem 67 214 18 80, 67 351 46 90.

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest  podanie niezbędnych informacji dotyczących:

  • - imienia i nazwiska, prawdziwego adresu zamieszkania, adresu e-mail.

 • Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację pocztą elektroniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 • Zamówienie klienta zostanie zrealizowane, jeśli zamówione publikacje znajdują się w magazynie Wydawnictwa „BiK”. W przypadku braku dostępności publikacji. Sklep zobowiązuje się do powiadomienia klienta.

 • Płatność za zakupione publikacje może być dokonana w formie: przelewu na konto Wydawnictwa (e-przelew, karta kredytowa) lub w momencie odbioru przesyłki za pobraniem pocztowym.

  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 • Informacja o kosztach przesyłki podana jest na stronie głównej naszego Sklepu.

 • Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem poza granice kraju.

 • Wszystkie ceny w naszym Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 • Ceną wiążącą dla obu stron jest ta, która pojawiła się na formularzu zamówienia w momencie zatwierdzenia transakcji.

 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen publikacji znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych publikacji do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

Reklamacje:

 • Jeżeli po otrzymaniu publikacji klient stwierdzi wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne  powstałe podczas dostawy, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad/uszkodzeń:

 • Zgłoszenie wady/uszkodzenia może być zrealizowane za pomocą poczty elektronicznej na adres bik@bik-mapy.pl, lub telefonicznie pod numerem 67 214 18 80.

 • Wadliwą bądź uszkodzoną publikację należy odesłać przesyłką pocztową pod adres:

 • Wydawnictwo „BiK”
  mgr Barbara Kawałko
  ul. Królowej Jadwigi 10 B
  64-920 Piła

 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 • W przypadku uznania reklamacji Sklep prześle pełnowartościową publikację lub zwróci pieniądze.

 • Koszty poniesione przez klienta, związane z odesłaniem reklamowanej publikacji, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


Odstąpienie od umowy/zakupu towaru

 • Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient dokonuje zwrotu towaru w stanie niezmienionym tj. towar nie powinien mieć śladów używania, w terminie 14 od daty przesłania oświadczenia.

 • Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo „BiK”, ul. Królowej Jadwigi 10 B
  64-920 Piła

 • Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu Towaru, Wydawnictwo BiK niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci Klientowi kwotę obejmującą tylko cenę Towaru .
  Jeżeli zwrot pieniędzy ma zostać dokonany na konto zagraniczne, wówczas kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przewalutowania (ok. 5zł).
  Istnieje możliwość wymiany Towaru w ramach tej samej kwoty zamówienia, po uprzednim ustaleniu telefonicznym z Wydawnictwem BiK.

Ochrona danych osobowych:

 • Klient, składając zamówienie, zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 • Dane osobowe klientów Sklepu Internetowego Wydawnictwa „BiK” są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeby i nie będą udostępniane innym podmiotom.
wstecz