Województwo Śląskie

Cena: 7.50 zł

Add to Cart:

Szczegółowa mapa administracyjno-turystyczna obejmująca m.in. Beskid Śląski i Żywiecki oraz znaczną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej ...

Aktualna numeracja dróg, granice i siedziby gmin oraz powiatów, lokalizacja bazy noclegowej i atrakcji turystycznych – zabytkowych pałaców, kościołów, muzeów, parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody; przebieg szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych oraz trasy samochodowej „Szlak Architektury Drewnianej”; oficjalne herby wszystkich gmin i powiatów województwa śląskiego.

Na odwrocie ilustrowany barwnymi zdjęciami obszerny informator opisujący szczegółowo Katowice oraz powiaty grodzkie, a także ważniejsze miejscowości z wykazem atrakcji turystycznych; dodatkowo zawiera charakterystykę wszystkich powiatów ziemskich oraz 8 parków krajobrazowych.
Shipping Weight: 0.11lbs
Rok wydania: 2013
Format po złożeniu: 12,5 x 22,5 cm
scale: 1:200 000
Format arkusza: 68 x 98 cm


This product was added to our catalog on Monday 08 December, 2008.